Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izlaganju na uvid i javnoj raspravi o nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana grada Čapljine

Obavijest o izlaganju na uvid i javnoj raspravi o nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana grada Čapljine

Obavijest 

Odluka o provođenju Plana – NACRT

Izmjene i dopune prostornog plana Čapljina – NACRT

Nacrt – 01 – Izvod iz plana višeg reda

Nacrt – 02 – Sintezni prikaz postojećeg stanja

Nacrt – 03 – Namjena i korištenje prostora

Nacrt – 04 – Sistem naseljenih mjesta

Nacrt – 05 – Društvena infrastruktura

Nacrt – 06 – Prometna infrastruktura

Nacrt – 07 – Vode, vodene površine i vodno gospodarstvo

Nacrt – 08 – Komunalna infrastruktura

Nacrt – 09 – Elektoenergetska i telekomunikacijska infrastruktura

Nacrt – 10 – Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Nacrt – 11 – Sintezni prikaz korištenja prostora

Back to top
Skip to content