Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke Wiener osiguranje a.d. Banja Luka za nabavu usluga: Usluge osiguranja  imovine objekta“ Balon dvorane“.

winer osiguranje

Back to top
Skip to content