Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća grada Čapljine održana je danas s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada MUP-a) u Čapljini.

Na dnevnom redu našle su se sljedeće točke:

1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice GV Čapljina,
2. Analiza stanja javnog reda i mira na prostoru Grada Čapljina u 2022.godini,
3. Izvršenje Proračuna Grada Čapljina za period od 01.01. do 31.12.2022.godine,
4. Prijedlog odluke o usvajanju prostorne osnove za izmjenu i dopunu prostornog plana Grada Čapljina (prikaz osnove na CD-u),
5. Prijedlog odluke o subvencioniranju prijevoza učenika sa područja Grada Čapljine,
6. Prijedlog odluke o promjeni statusa nekretnine u općoj uporabi,
7. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
8. Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Čapljine za 2022.godinu,
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Službi Grada Čapljina –davanje suglasnosti,
10. Izmjene i dopune Statuta OŠ Vladimira Pavlovića u Čapljini -davanje suglasnosti,
11. Imenovanje ravnatelja Doma za stare i iznemogle osobe –davanje suglasnosti,
12. Reguliranje ranije izvršenih dodjela zemljišta,

Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom glasova.

Back to top
Skip to content