Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „CROATIA OSIGURANJE“ d.d. Mostar  za nabavu usluga: Kolektivno (kombinirano) osiguranje djelatnika grada Čapljina, broj GN:65/23, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content