Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest za korisnike komunalnih usluga

Ovim putem želimo Vas obavijesti da je u sklopu Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekta), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće grada Čapljina donijelo Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda..( Narodni list grada Čapljina , broj 2. /2022).

Odlukom je predviđeno subvencioniranje cijene komunalne vodne usluge za socijalno ugrožene kategorije stanovništva:

-Korisnici stalne novčane pomoći
-Obitelji 3 i više djece koji su korisnici dječjeg dodatka
– Samohrani roditelji
-Osposobljeni za rad i život
-Civilne žrtve rata
-Obitelji s djecom s poteškoćama u razvoju.
Odlukom je propisano da maksimalna mjesečna količina isporučene pitke vode i količina otpadnih voda po članu domaćinstva korisnika komunalne vodne usluge koji je ostvario pravo na subvencioniranje, ne može prijeći 3m3.

Postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje provodi Centar za socijalnu skrb grada Čapljina, a pokreće se na zahtjev osobe koja želi ostvariti pravo na subvencioniranje dijela troškova komunalnih vodnih usluga.

Da bi ostvarili pravo, korisnici su dužni predati Zahtjev za izdavanje Uvjerenja u Centru za socijalnu skrb – Grad Čapljina, te kao prilog zahtjevu dostaviti ovjerenu kućnu listu (Šalter sala gradske uprave) s članovima kućanstva i posljednji račun izdan od strane JKP Čapljina .

 

Back to top
Skip to content