Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda S.O.R. „PRO- LIM“, Čapljina  za nabavu roba: Nabava i isporuka drvenih sajamskih kućica, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban Ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA

Back to top
Skip to content