Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponude GRANITART d.o.o. Čapljina,  za nabavu radova: Dorada obilježja Franje Tuđmana i Jakova Pehara, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban Ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content