Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća grada Čapljine održana je jučer s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici (zgrada MUP-a) u Čapljini.

Na dnevnom redu našle su se sljedeće točke:

1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice GV Čapljina,
2. Proračun Grada Čapljina za 2023. godinu,
3. Prijedlog odluke i izvršenju proračuna Grada Čapljina za 2023. godinu,
4. Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju kreditnog zaduženja
5. Program rada Gradskog vijeća Čapljina za 2023. godinu,
6. Prijedlog odluke o pristupanju izmjena i dopuna regulacijskog plana „ADA-BAD“ sa planom aktivnosti i programom uključivanja javnosti,
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o promjeni statusa nekretnina u općoj uporabi,
8. Prijedlog odluke o davanju poslovnog prostora Privatnoj veterinarskoj stanici „Vetagro“ d.o.o. Čapljina,
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
10. Prijedlog za korekciju granica određenih adresnih područja (zauzimanje stava- donošenje zaključka)- materijal na cd-u,
11. Lokalni akcijski plan Grada Čapljine za rješavanje problema Roma u oblastima stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite zapošljavanja, suzbijanja prosjačenja i zlouporabe djece (materijal na cd-u),
12. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Grada Čapljina-davanje suglasnosti (materijal na cd-u),
13. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za žalbe,
14. Imenovanje članova Povjerenstva za određivanje naziva ulica i trgova, mostova i parkova,
15. Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Čapljina iz reda uposlenika Škole i iz reda roditelja Škole,
16. Prijedlog zaključka za uklanjanje partizanskog spomen obilježja u Ulici Tina Ujevića u Čapljini.

Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom glasova osim točke 16.

Back to top
Skip to content