Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda Misir d.o.o., Čapljina  za nabavu radova: Nabava i ugradnja podloge za plafon i zidove, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban Ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content