Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vodič za pristup informacijama

Poštovani građani,

Ovaj vodič sačinjen je da Vam, kao potencijalnim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama, pomogne da ostvarite svoja prava sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u F BiH.

Vodič će Vam pomoći da saznate više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom upravnih odjela Gradske uprave Čapljina.

Detaljni podaci gdje se može pristupiti i kojim informacijama nalaze se u publikaciji INDEKS REGISTAR koji je besplatan i stoji Vam na raspolaganju kao i Vodič u predvorju Gradske uprave Čapljina.


Kako bi ostvarili pravo za pristup informaciji morate podnijeti pismeni zahtjev dužnosniku za informiranje Gradske uprave Čapljina, u kojima se što preciznije navodi kakvu informaciju tražite.

Gradska uprava ima rok od 15 dana od dana prijema obraditi zahtjev. Ako Gradska uprava nije nadležna za informaciju koju ste tražili uputit će Vaš zahtjev nadležnom organu.

U pravilu Gradska uprava ima obvezu odobriti Vam pristup informaciji koju ste tražili. Pod izuzetnim okolnostima može donijeti odluku uskraćivanja pristupa informaciji koju ste tražili.

Gradska uprava nema pravo naplaćivati Vam pristojbe za zahtjeve. Vi ste dužni platiti troškove umnožavanja i to:

 • prvih 10 stranica je besplatno,
 • svaka naredna stranica se plaća 0,50 KM.

Naplata usluge umnožavanja vrši se na račun Općinskih javnih prihoda u zgradi Općine.

Postupak pristupa informacijama

Prije nego što podnesete formalni zahtjev za pristup informacijama možete kontaktirati dužnosnika za informiranje. Ako Vam se informacija ne može pružiti na neformalan način podnosite formalan zahtjev za pristup informaciji. Zahtjev predajete dužnosniku za informiranje, a on treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da je u pisanoj formi i to na jednom od službenih jezika u Federaciji,
 • da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije,
 • da sadrži ime i prezime podnositelja zahtjeva, njegovu adresu, te po mogućnosti i broj telefona.

Način pristupa informaciji može biti:

 • izravan uvid u informaciju,
 • dostava informacije na kućnu adresu,
 • umnožavanje informacije.

Ako je Gradska uprava Čapljina nadležna za obradu informacije Vi ćete dobiti odgovor da li Vam je pristup odobren ili odbijen, u roku od 15 dana od dana prijema Vašeg zahtjeva.
U slučaju da Gradska uprava nema zahtijevanu informaciju proslijedit će zahtjev za informacijom u roku od 8 dana nadležnom organu o čemu ćete biti obaviješteni dopisom.

Kad je pristup informaciji odobren u cijelosti ili djelomično, mjerodavni općinski odjel će Vas dopisom obavijestiti o mogućnosti pristupa informaciji u roku od 15 dana.

Zahtjevu za pristup informacijama koje su Zakonom o slobodi informacijama u F BiH (ZOSPI) izuzete, neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u rješenju. ZOSPI navodi 3 kategorije informacija koje mogu biti izuzete od priopćenja, a to su:

 1. Izuzeci u svezi djelokruga javnih organa,
 2. Izuzeci u svezi s povjerljivim komercijalnim informacijama,
 3. Izuzetak u zaštiti privatnosti.

Ako Vam pristup nije odobren mjerodavni općinski odjel će Vam u roku od 15 dana navesti razloge odbijanja pristupa informacijama zakonske osnove za status izuzeća, materijalna pitanja koja su važna za tu odluku, te pouku o pravnom lijeku.

Obratite pažnju da su žalbeni rokovi točno određeni.
ZOSPI sadrži posebnu proceduru za pristup Vašim osobnim informacijama, odnosno informacijama koje se tiču Vašeg privatnog života.

Važno je istaći da pristup osobnim informacijama možete podnijeti samo:

 • Vi osobno, ili od Vas ovlaštena osoba.

Ako zahtjev za pristup Vašoj osobnoj informaciji podnesete osobno, morate ga osobno i potpisati, te pokazati svoj, zakonom utvrđen dokument sa fotografijom. Ako ste ovlastili nekog drugog da pristupi Vašoj osobnoj informaciji u Vaše ime, taj zastupnik ili punomoćnik, mora potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrđen osobni dokument sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoć, kao i kopiju Vašeg, zakonom utvrđenog osobnog dokumenta.

Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odgovor odmah obraćajući se usmeno dužnosniku za informiranje.

To su slučajevi:

 • informacije o službeniku zaduženom za predmet,
 • informacije o kretanju predmeta,
 • informacije o svim bitnim rokovima,
 • ostale informacije koje se mogu dobiti iz izravnog kontakta dužnosnika za informiranje i službenika iz nadležnih službi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, dužnosniku za informiranje možete se obratiti na telefon broj: 036/805-052.

ZAHTJEV za pristup-informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Zakopn_o_slobodi_pristupa_informacijama-Nesluzbeni_preciceni_tekst

Back to top
Skip to content