Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odgovor na vijećničku inicijativu vijećnika Pere Previšića

VIJEĆNIČKA  INICIJATIVA:

Izgradnja tržnice na malo u gradu Čapljina, točnije na lokalitetu gdje se nalazila prije Domovinskog rata.

Pero Previšić

 

ODGOVOR:

Poštovani vijećniče Previšić,

U suradnji s tvrtkom „Bregava“ d.d. Čapljina, Općina Čapljina (Grad Čapljina) je pokrenula aktivnosti na izradi prostorno-planske dokumentacije za lokalitet bivše gradske tržnice. 2015. godine Općinsko vijeće Čapljina je usvojilo Urbanistički projekt gradske tržnice.

Većinski vlasnik prostora je „Bregava“ d.d. Čapljina, a jedna parcela je u vlasništvu Grada Čapljine. Investitor tržnice je trebala biti „Bregava“, ali do današnjeg dana nije došlo do realizacije Plana.

Planom je predviđena izgradnja tri objekta sa različitim sadržajima i vanjski, natkriveni prostor sa stolovima za prodaju voća i povrća.

U prilogu Vam dostavljam i Izvod iz Urbanističkog projekta Gradske tržnice Čapljina.

Izvod iz Urbanističkog projekta Gradske tržnice Čapljina

 

Dr. Smiljan Vidić – gradonačelnik

Back to top
Skip to content