Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „HOTEL PRESIDENT“ d.o.o. Čapljina  za nabavu usluga: Najam bine, razglasne tehnike sa radom tehničara i pomoćnog osoblja ,broj GN:510/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

 ODLUKA

Back to top
Skip to content