Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda firme „GRANITART“ d.o.o. Čapljina, za nabavu radova: Nabava radova obrade kamena CNC strojem, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content