Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „KUKA“ d.o.o. Ljubuški,  za nabavu roba: Nabava i isporuka jarbola za potrebe Grada Čapljine, broj GN:479/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA

Back to top
Skip to content