Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Objavljen natječaj za dodjelu novčane potpore studentima

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na

području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN: 468/22 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN:106/19, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S

PODRUČJA GRADA ČAPLJINE

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta,

koji imaju prebivalište na području grada Čapljine, počevši od II (druge) godine studija i to:

 

 • studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
 • student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
 • studenti deficitarnih zanimanja( medicina, arhitektura, stomatologija, farmacija, logopedija i defektologija) ,
 • student bez oba roditelja,
 • studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
 • student- tjelesni invalid 90 % i više.

 

 1. Uz prijavu student treba priložiti:

 

 1. uvjerenje fakulteta o upisanoj redovnoj godini ili semestru studija;
 2. uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
 4. izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,
 5. kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju,
 6. rješenje Centra za socijalni rad da je student-tjelesni invalid 90% i više,
 7. ovjerena preslika osobne iskaznice i
 8. potvrda banke o transakcijskom računu studenta.

 

 1. Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA

GRADSKA UPRAVA

TRG KRALJA TOMISLAVA BB

88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima»

ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 2. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:

Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o

davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 10. studenoga 2022. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

 

 

 

                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                                          Snježana Grgić, dipl.polit.

 

 

 

 

 

 

Back to top
Skip to content