Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke “UHY REVIDENT“ d.o.o. Mostar za nabavu usluga: Nabava elektronske platforme za uspostavu i upravljanje sistemom FUK“, broj GN:419/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA

 

Back to top
Skip to content