Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Pere Čepe

VIJEĆNIČKO PITANJE:

Općepoznata je činjenica da je veliki broj ljudi u Javnom komunalnom poduzeću kao i u Gradskoj upravi radno angažirana na temelju ugovora o djelu. Ti „uposlenici“- (tj.precizno: „izvođači djela“) rade sa ili bez potrebnog zdravstvenog osiguranja, te im se njihov rad (točnije: djelo koje izvode) ne ubraja u radni staž. Također ove osobe često obavljaju opasne poslove ili poslove sa opasnim stvarima u kojima su moguće ozljede ili druge povrede na radu. S obzirom na sve navedeno, želim pitati Gradonačelnika: Što ako se ne daj Bože dogodi neka nesreća na radnom mjestu takvim „zaposlenicima“ (tj. izvođačima djela) koji su svakodnevno na terenu i koji su izloženi potencijalnim opasnostima. Tko bi u takvom slučaju tim osobama platio troškove zdravstvene zaštite i tko bi odgovarao zbog takvih ugovora?

Pero Čepo

 

ODGOVOR:

Poštovani vijećniče Čepo,

Zakon o obveznim odnosima omogućava sklapanje Ugovora o djelu za obavljanje pojedinih poslova. Potpisnici Ugovora su suglasni s uvjetima koji su navedeni u Ugovoru.

Dr. Smiljan Vidić – gradonačelnik

Back to top
Skip to content