Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke „HOTEL PRESIDENT“ d.o.o. Čapljina   za nabavu usluga: Radna večera sa predstavnicima gospodarskih subjekata broj GN:401/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA

Back to top
Skip to content