Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju  ponude tvrtke „Ecoplan“ d.o.o. Mostar   za nabavu usluga: Izrada „Elaborata konstruktivne sanacije Kule Gavrankapetanovića-Počitelj“, broj GN:397/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka 

Back to top
Skip to content