Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Ilijane Pavlović

VIJEĆNIČKO PITANJE:

Gdje nekadašnji vlasnici dijelova k.č. 1165/1 mogu dobiti na uvid, točnije, točnije gdje mogu preuzeti kopije Zapisnika o sporazumu o naknadama?

Ilijana Pavlović

 

ODGOVOR:

Poštovana vijećnice Pavlović,

Zapisnik o Sporazumu o naknadama za predmetne parcele na uvid možete dobiti u našoj Službi za katastar i imovinsko-pravne poslove na način da pismenim putem uputite zamolbu pomenutoj Službi.

Dr. Smiljan Vidić  gradonačelnik

 

Back to top
Skip to content