Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga

I
Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine u vlasništvu grada Čapljina, odabrana je ponuda tvrtke–Agencija “DELTA SECURITY“ d.o.o. Čitluk.

 

Odluka

Back to top
Skip to content