Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čapljinsko JKP u 2021.godini ostvarilo pozitivne prihode

Prihodi Javnog komunalnog poduzeća Čapljina u 2021-oj godini iznosili su 4.711.330,00 KM. U obračunskom periodu 2021. godine poslovni prihodi iznose 3.232.826,00 KM.
Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2021. godini iznose 4.708.740,00 KM.

Najveći prihodi ostvareni su na kontu Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu u iznosu od 1.748.176,00 KM.

Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu Prihodi od prodaje vode na domaćem tržištu i iznose 1.280.328,00 KM.

Treći po veličini prihodi su Prihodi od uskl.vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amortizacija i iznose 1.256.814,00 KM.

Prihodi prikazani na kontu Ostali poslovni prihodi iznose 221.660,00 KM.

U strukturi rashoda najveća stavka su plaće i naknade koje su iznosile 1.734.608,00 KM, troškovi amortizacije iznosili su 1.514.712,00 KM. Troškovi i materijala bili su 480.148,00 KM, ostali troškovi poslovanja bili su 979.272,00 Km .

Izvješće o radu JKP Čapljina na prošloj sjednici razmatralo je i usvojilo GV Čapljine.

 

Back to top