Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnice Ilijane Pavlović

VIJEĆNIČKO PITANJE:

Na koji način su djelovi privatnog zemljišta oko firme Lasta Čapljina, točnije djelovi sadašnje k.č. 1165/1 postali posjed ove firme, odnosno, dalje prodani firmi Violeta Grude?
Ilijana Pavlović

 

ODGOVOR:

Poštovana vijećnice Pavlović,

Sukladno Vašem vijećničkom pitanju glede imovinskih odnosa na dijelovima k.č.1165/1 K.O. Čapljina ističem sljedeće:
Prije svega, niste precizirali o kojim dijelovima k.č.1165/1 K.O. Čapljina mislite, ali bez obzira na to dostavljam Vam informaciju o podacima sa kojima raspolažemo i u okviru naših ovlaštenja.

Uvidom u dokumentaciju nadležnih gradskih Službi vidljivo je da je tijekom 1973.godine podnesen zahtjev za utvrđivanje općeg interesa od strane Tvornice keksa i vafla Lasta. Nakon što je utvrđen opći interes tijekom 1974. i 1975. godine je proveden postupak izvlaštenja – eksproprijacije zemljišta. Za svaku česticu postoji kompletna dokumentacija sa sljedećim podacima:

– Rješenje o izvlaštenju
– Zapisnici o sporazumu o naknadama uz sudjelovanje ovlaštenih vještaka i tadašnjih posjednika / vlasnika.

Dakle, već prije 50 godina je okončan postupak izvlaštenja predmetnog zemljišta i od tada je u posjedu i vlasništvu gore navedenog poduzeća, odnosno sadašnjeg novog vlasnika. Ostali dio Vašeg zahtjeva je proizvoljan i neutemeljen što proizilazi iz dokumentacije koju posjedujemo.

dr. Smiljan Vidić – gradonačelnik

Back to top
Skip to content