Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odgovor na vijećničku inicijativu vijećnika Dženisa Veledara

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA:
Da se sa pločica Kućnog broja koje se postavljaju na stambene objekte ukloni grb Grada Čapljine koji je odlukom Ustavnog suda proglašen neustavnim iz razloga što sadrži nacionalna i vjerska obilježja jednog naroda.

Dženis Veledar

ODGOVOR:
Poštovani vijećniče Veledar,

Možete pogledati moj odgovor kojeg sam uputio Vašem stranačkom kolegi gosp. Šejtaniću. Meni osobno ne smeta grb niti jednog grada na svijetu, niti jedne države na svijetu. Tako sam odgojen i obrazovan. Vi očito niste niti jedno niti drugo ! Iskreno , žao mi je zbog toga.

Dr. Smiljan Vidić – gradonačelnik

Back to top
Skip to content