Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „BIZZ SOLUTIONS“ d.o.o. Čapljina  za nabavu usluga: Svečani ručak u sklopu radnog sastanka sa udrugama branitelja Domovinskog rata, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content