Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „MK Iluminacije“ d.o.o. Široki Brijeg za nabavu roba: Nabava svjetlećeg dekorativnog materijala za dekoriranje grada Čapljine, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

ODLUKA 

Back to top
Skip to content