Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vijećničko pitanje

VIJEĆNIČKO PITANJE: Obzirom da na području MZ Dretelj, na lokalitetu iznad vojarne, postoji kamenolom, koji je tu najvjerovatnije poradi izgradnje autoputa, a na upit mještana Dretelja postavljam vijećničko pitanje: Ima li navedeni kamenolom okolinsku dozvolu od Federalnog ministarstva?, Ima li navedeni kamenolom suglasnost MZ Dretelj?

 

ODGOVOR:

Poštovani vijećniče Vasilj,

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je investitoru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar izdalo odobrenje za gradnju autoceste sa pratećim objektima na koridoru Vc, dionica Mostar jug-Južna granica, poddionica Počitelj-Zvirovići, broj: UPI/03-23-2-271/15 ID od 12.11.2015. godine. Prije izdavanja odobrenja za gradnju, od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ishođena je okolinska dozvola, broj: UP I 05/2-23-11-3/14 SS od 02.04.2014. godine, sa rokom važenja od 5 godina. Izdavanju okolinske dozvole prethodila je izrada Studije utjecaja na okoliš. U postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš Federalno ministarstvo je organiziralo javne rasprave, u Čapljini je održana 30.10.2006. godine.

Investitor Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar ishodio je novu okolinsku dozvolu, broj: UPI 05/2-23-11-21/19 SN od 11.04.2019. godine, od Federalnog Ministarstva okoliša i turizma kojom su utvrđene mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš i mjere monitoringa. Glavnim projektom, na temelju kojeg je izdano odobrenje za gradnju autoceste sa pratećim objektima na koridoru Vc, dionica Mostar jug-Južna granica, poddionica Počitelj-Zvirovići, a koji je izrađen od IPSA INSTITUTA d.o.o. Sarajevo i DIVEL d.o.o. Sarajevo, odobrena je deponija materijala, površine 90 440,90 m2, a ista je smještena sjeverno i zapadno od lokaliteta „vojarne Dretelj“. Nije riječ o kamenolomu već o deponiji materijala.

U postupku  ocjene Studije utjecaja na okoliš nadležno Ministarstvo provodi javnu raspravu u kojoj mogu sudjelovati svi zainteresirani subjekti i građani. Zakonom nije određeno da je potrebna suglasnost bilo koje mjesne zajednice.

 

Back to top
Skip to content