Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O IZLAGANJU NA UVID I JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA REGULACIJSKOG PLANA STAMBENO-POSLOVNE ZONE „DUHANSKA“ GRAD ČAPLJINA

Obavještavaju se građani, udruge građana, javna poduzeća i ustanove, pravne i fizičke osobe, političke organizacije i svi drugi zainteresirani subjekti da su izmjene i dopune Regulacijskog plan stambeno-poslovne zone „DUHANSKA“, u formi Nacrta urađene od strane Nositelja izrade tvrtke „ECO PLAN“ d. o. o. Mostar.

Isti Nacrt izmjena i dopuna gore navedenog Plana (grafički i tekstualni dio) bit će javno izložen svakog radnog dana na oglasnoj ploči Grada Čapljina u vremenu od 21. 04. 2022. godine do 04. 05. 2022. godine.

Sve sugestije i prijedloge sa obrazloženjem, zainteresirani subjekt uz naznaku svoje točne adrese, na Nacrt izmjena i dopuna ovog Plana, mogu predati svakim radnim danom na protokol Grada-Šalter sala.

Javna prezentacija i rasprava bit će održana dana 29. 04. 2022. godine (petak) sa početkom u 11,00 sati u Sali Gradskog vijeća Čapljina (zgrada MUP-a) u Čapljini, ulica Gojka Šuška.

Javna rasprava za DUHANSKU-nacrt

527 – ID RP Duhanska Čapljina – NP – Odluka

527 – ID RP Duhanska Čapljina – NP – Tekst

527 – NP – 1.1.Izvod iz UO – Izvod iz PP Čapljina (ID 79790)-Layout1

527 – NP – 1.2.Izvod iz UO – Koncept – Namjena površina

527 – NP – 2.1.Namjena površina

527 – NP – 2.2.Namjena objekata

527 – NP – 2.3.Promet

527 – NP – 2.4.Vodovod i odvodnja otpadnih voda

527 – NP – 2.5.Elektroenergetska mreža

527 – NP – 2.6.Telekomunikacije

527 – NP – 2.7.Parcelacija

Back to top
Skip to content