Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST O IZLAGANJU NA UVID I JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU IZMJENA I DOPUNA REGULACIJSKOG PLANA „ADA-BAD I“ GRAD ČAPLJINA

Obavještavaju se građani, udruge građana, javna poduzeća i ustanove, pravne i fizičke osobe, političke organizacije i svi drugi zainteresirani subjekti da su izmjene i dopune Regulacijskog plan
„ADA-BAD I“, u formi Nacrta urađene od strane Nositelja izrade tvrtke „ECO-PLAN“ d. o. o. Mostar.

Isti Nacrt izmjena i dopuna gore navedenog Plana (grafički i tekstualni dio) bit će javno izložen svakog radnog dana na oglasnoj ploči Grada Čapljina u vremenu od 21. 04. 2022. godine do 04. 05. 2022. godine.

Sve sugestije i prijedloge sa obrazloženjem, zainteresirani subjekt uz naznaku svoje točne adrese, na Nacrt izmjena i dopuna ovog Plana, mogu predati svakim radnim danom na protokol Grada-Šalter sala.

Javna prezentacija i rasprava bit će održana dana 29. 04. 2022. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u Sali Gradskog vijeća Čapljina (zgrada MUP-a) u Čapljina, ulica Gojka Šuška.

Javna rasprava za ADA BAD I-zgrade

536 – NP – 1.1.Izvod iz UO – Izvod iz PP Capljina

536 – NP – 1.2.Izvod iz UO – Koncept – Namjena površina

536 – NP – 2.1.Namjena površina

536 – NP – 2.2.Namjena objekata

536 – NP – 2.3.Promet

536 – NP – 2.4.Plan parcelacije

536 – NP – 2.5.Elektro

536 – NP – 2.6.Telekomunikacije

536 – NP – 2.7.Odvodnja

536 – NP – 2.8.Vodovod i kanalizacija

536 – RP Ada Bad 1 – PNP – Odluka

536 – RP Ada Bad 1 – PNP – Tekst

536 – NP – 2.9.Hortikultura

Back to top
Skip to content