Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „ELZAS“ d.o.o. Sarajevoza nabavu roba: Nabava baterija i  standardnih  antena, broj GN:87/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content