Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, za nabavu usluga: Kolektivno(kombinirano)osiguranje djelatnika grada Čapljina, broj GN:78/22, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Odluka

Back to top
Skip to content