Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za sufinanciranje projekata, manifestacija, događaja , grant – potpora iz Proračuna Grada

Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju proračuna grada Čapljine za 2022. godinu (Narodni list grada Čapljine, broj: 4/2021) objavljuje se

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE SUFINANCIRANJA PROJEKTA I /ILI MANIFESTACIJA/DOGAĐAJA/GRANT
-POTPORA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA GRADA ČAPLJINE ZA 2022. GODINU

Pravo sudjelovanja

Na javni poziv mogu se prijaviti nevladine organizacije koji se bave djelatnostima ili nude projekte iz sljedećih područja:

• afirmiranje stvaralaštva mladih;
• projekti, sudjelovanje ili organiziranje manifestacija iz navedenih područja;
• njegovanje tradicijsko-kulturnih i športskih vrijednosti;
• potpora projektima iz područja socijalne skrbi i zdravstva;
• potpora programima/projektima u školstvu;
• potpora projektima iz područja turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša;
• potpora projektima iz drugih područja od općega interesa.

Potrebna dokumentacija:

• Popunjen prijavni obrazac (detaljan opis projekta);
• Aktualni izvod iz registra (ne stariji od šest mjeseca do dana objave Javnog poziva);
• Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
• Potvrda od banke o transakcijskom broju računa u kojem se vidi da račun nije blokiran (ne stariji od šest mjeseca do dana objave Javnog poziva).

Sredstva će biti dodijeljena temeljem sljedećih kriterija:

• značaj djelatnosti/projekta za javnost;
• značaj djelatnosti/projekta iz oblasti kulture i športa;
• doprinos djelatnosti/projekta kvaliteti života i usluge;
• doprinos djelatnosti/projekta poboljšavanju stanja zdravstva i socijalne skrbi;
• doprinos unapređenju u školstvu;
• doprinos razvitku i poboljšavanju kvaliteta turističko-ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti zaštite okoliša;
• projekti iz drugih područja značajnih za općedruštveni razvitak.

U skladu s navedenim kriterijima odabranim korisnicima će odgovarajućim zaključcima biti utvrđena visina i način uplate sredstava, kao i obveze po izvršenju uplate.

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu u zgradi Gradske uprave, u uredu broj 23 ili na web stranici Grada Čapljine

Popunjenu prijavu sa ostalom traženom dokumentacijom, s obveznom naznakom „Za Javni poziv“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Gradska uprava Čapljina
Trg kralja Tomislava, 88 300 Čapljina

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 11. veljače 2022. godine.

Javni poziv

Prijavni obrazac

Back to top
Skip to content