Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA ZA KATASTARSKE OPĆINE HOTANJ,ZVIROVIĆI,PJEŠIVAC

Na temelju članka 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBIH („Službene novine Federacije BIH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Čapljini

NAJAVLJUJE
USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA
ZA KATASTARSKE OPĆINE HOTANJ,ZVIROVIĆI,PJEŠIVAC

Pozivamo sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u katastarskim općinama Hotanj,Zvirovići,Pješivac po novom premjeru,da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Čapljini,oglasnoj ploči Zemljišno-knjižnog odjeljenja suda, u „Službenim novinama Federacije BIH“ i „Službenom glasniku BIH“i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BIH i da podnesu dokaze za to nadležnom Zemljišno-knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini.

U suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.
Osobe koje tvrde da polažu pravo na nekretninama u navedenim katastarskim općinama mogu gore navedeni rok na lični/osobni zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana,kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze koje nisu mogli da pribave u 60 dana.

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na temelju do tada pribavljenih dokaza i dokumentacije koju posjeduje zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Čapljini.

Kroz projekt sistematskog ažuriranja katastra izvršen je prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i to KPU- Htotanj,Zvirovići,Pješivac. U elektronski vođenu zemljišnu knjigu.

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova i poslovnih prostora koji su svoje vlasništvo upisali u KPU katastarske općine koja je predmetom sistematskog ažuriranja,da provjere prijenos svog prava vlasništva iz KPU-a u elektronski vođenu zemljišnu knjigu uvidom u iste u gore navedenim rokovima.
Pozivamo sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na vašim nekretninama.

Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.
Svi upisi u zemljišne knjige u katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru „Projekta registracije nekretnina“ u zemljišno-knjižnom odjeljenju provodit će se bez naplate sudske pristrojbe.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu,te osobna/lična predaja podneska s dokumentacijom moguća je u Zemljišno-knjižnom odjeljenju Općinskog suda u Čapljini na adresi,Ulica Zrinsko-frankopanska, Čapljina, od ponedjeljka do četvrtka od 9,00 do 13,00 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Općinski sud u Čapljini, ulica Ruđera Boškovića 12,88300Čapljina.
Broj 053-0-Su-21-001011
14.prosinca 2021.godine
Čapljina

 

USPOSTAVA I ZAMJENA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE HOTANJ, ZVIROVIĆI, PRĆAVCI

 

Back to top
Skip to content