Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponude za: Nadzor na isporukom roba „Izrada,dostava i ugradnja pločica sa nazivima mjesta, ulica i kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području grada Čapljine.

Odluka

Back to top
Skip to content