Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu vatrogasne opreme

Odluka o prihvaćanju ponude za usluge: Nabava vatrogasne opreme za potrebe civilne zaštite grada Čapljina.

Nabava vatrogasne opreme

Back to top
Skip to content