Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka i obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga:

Izrada Glavnog projekta infrastrukture (prometna, elektroenergetska, telekomunikacijska, vodoopskrbna i kanalizacijska- oborinska i fekalna) u naselju Grabovine II u Čapljini, broj GN:398/21, odabrana je ponuda ponuđača –INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. Banja Luka, broj: 2979/21 od 15.09.2021. godine.

Odluka i obavijest (1)

Odluka i obavijest (2)

Back to top