Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Prihvaća se ponuda tvrtke „PRIM PROJEKT“ d.o.o. LJUBUŠKI , u iznosu od 6.996,60 (šesttisućadevetstodevedesetšest i 60/100 KM), sa PDV-om,za nabavu usluga: Nadzor na izvođenju radova „Sanacija nogostupa u ulici Augusta Šenoe od kružnog toka do nekropole Mogorjelo“, broj GN:372/21, te će se sa istim ponuditeljem zaključiti poseban ugovor u pisanoj formi.

Prim projekt

Back to top
Skip to content