Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga
”Usluga stručnog nadzora na izgradnji obrambenog nasipa u Gabela Polju – Grad Čapljina BiH u sklopu prekograničnog projekta obrane od poplava Grada Metkovića”

Odluka o poništenju postupka javne nabave radova

Back to top
Skip to content