Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Popis korisnika subvencije rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljina

Na temelju članka 8. stavak 2. Odluke o sufinanciranju rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljina u 2020. godini (Narodni list Grada Čapljina, broj: 1/2020), te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka i odlučivanja o odobrenju subvencije temeljem Javnog poziva za sufinanciranje rješavanja prve stambene nekretnine za mlade i mlade obitelji na području grada Čapljina GN: 192/20 pravo na sufinanciranje ostvarili su:

Štefica Rebac, Antonio Spužević, Ante Jurković, Danijel Nedić, Tomislav Previšić, Dijana Ivanković, Vesna Pažin, Ana Obradović, Karmen Maslać, Zoran Duranić, Almir Karić, Slaven Karlović, Marko Katić, Daniel Muratbegović, Mija Filipović, Bruno Rajič, Tomislav Brajković, Biljana Jarak, Mateo Čuljak, Marina Vištica, Ana Pavlović, Ilija Blažević, Anđelo Jelčić, Josip Jurković, Martina Konjevod, Adnan Šuta, Matea Vidić, Milenka Vukšić, Josipa Pavlović, Nikola Matić, Marija Brajković, Ivan Merdžan, Robert Grbavac, Mario Šutalo, Kristijan Doći, Nedim Svinjar, Nikola Andrić, Nediljko Rotim, Ehlimana Garbo, Ines Dalmatin, Bruno Papac, Dragan Knežević, Dragana Krešić, Jasenko Džeko, Barbara Šakić, Josip Jukić, Franjo Bošković, Martina Kević, Nikolina Krešić, Tamara Šanje, Amina Krvavac, Ana Marija Kraljević, Andrej Bošković, Andrijano Krvavac, Ankica Bojka, Denis Azinović, Dragana Azinović, Filomena Arar, Frano Bošković, Frano Mustapić, Gabrijel Pavlović, Mirko Galić, Goran Radovanović, Hrvoje Ćorić, Hrvoje Jurković, Ivana Jelić, Ivana Jovanović, Ivana Talić, Josipa Kalfić, Kristijan Krešić, Luka Medved, Luka Putica, Maksimilijan Vrbica, Marko Dragićević, Martina Kvesić, Mateja Ilić – Čolić, Mia Puljić, Mihael Pavlović, Mijo Raič, Mirko Peko, Nikolina Mustapić, Gordan Pažin, Pero Menalo, Petar Mrvalj, Stjepan Stjepanović, Šimica Krvavac, Tomislav Jurković, Vinko Sušac, Zdenko Bukovac, Zdravko Jakiša, Zoran Prce.

 

Back to top
Skip to content