Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o prihvaćanju ponude

Odluka o prihvaćanju ponude: Izrada Glavnog projekta rasvjete partera Trga kralja Tomislava i  pročelja Zgrade Gradske uprave Čapljina.

Odluka izrada projekta za rasvjetu

Back to top
Skip to content