Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – Nabava i sukcesivna isporuka lož-ulja za potrebe grada Čapljina, Osnovnih škola i Ustanova čiji je osnivač grad Čapljina tijekom sezone grijanja u 2021./2022. i u 2022./2023. godini.

Nabava Loz ulja

Back to top
Skip to content