Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Godišnje izvješće JKP Čapljina

Prihodi Javnog komunalnog poduzeća Čapljina u 2020-oj godini iznosili su 4.710.894, 00 KM. U obračunskom periodu 2020. Godine poslovni prihodi iznose 3.448.603,00 KM.

Najveći prihodi ostvareni su na kontu Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu u iznosu od 1.666.429,00KM.

Na drugom mjestu po veličini su prihodi evidentirani na kontu Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu i iznose 1.394.010,00 KM.

Treći po veličini prihodi su Prihodi od uskl.vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amortizacija i iznose 1.256.814,0 KM.

Prihodi prikazani na kontu Ostali poslovni prihodi iznose 388.164,00 KM.

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2020. Godini iznose 4.709.392,00 KM.

U strukturi rashoda najveća stavka su plaće i naknade koje su iznosile 1.691.592,00 KM, troškovi amortizacije iznosili su 1.561.416,00 KM. Troškovi sirovina i materijala bili su 563.134,00 KM, ostali troškovi poslovanja bili su 310.904 I Troškovi proizvodnih usluga su 189.069,00 Km .

Izvješće o radu JKP Čapljina na prošloj sjednici razmatralo je i usvojilo GV Čapljine.

Back to top
Skip to content