Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dječji vrtić Čapljina započinje upis djece za pedagošku 2021./2022. godinu

OBAVIJEST
o raspisivanju Javnog natječaja za upis djece
u programe Ustanove „Dječji vrtić“ Čapljina za pedagošku 2021./2022. godinu

I. Podnošenje zahtjeva za upis

Ustanova „Dječji vrtić“ Čapljina (uprava Ustanove, Gojka Suška b.b.) primat će Prijave za upis djece u programe Ustanove od 16. do 25. lipnja 2021. godine, u vremenskom periodu od 07,30 do 11,30 sati (roditeljima neće biti omogućen ulazak u prostorije ravnateljstva, već će se organiziratiprijem dokumenata na ulazu vrtića, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Prijavni obrasci se mogu preuzimati od 04. do 15. lipnja2021. godine ispredulaza u vrtić (Gojka Suška b.b.), u periodu od 07,00 do 12,00 sati. Prijavni obrasci će biti smješteni u kutiji ispred vrtića – pored ulaznih vrata.

Molimo da se pri tome ne prave nepotrebne gužve, te da se pridržava propisanih epidemioloških mjera.

II. Dokumenti uz zahtjev za upis

Roditelji djece koja se upisuju, obvezni su na dan upisa djeteta u vrtić dostaviti sljedeće:
Osnovna dokumentacija:

1. rodni list djeteta (isključivo s matičnim brojem iz BiH), ovjerena preslika
2. obavijest o mjestu prebivalištu jednog roditelja (ne starije od tri mjeseca od dana predavanja prijave za upis)
3. potvrdu o odgodi polaska u školu nadležne gradskeslužbe (za djecu koja 01. rujna 2019. godine pune 6 godina).

Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti kod upisa (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

1. Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće socijalne skrbi;
2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz;
3. Za dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata: rješenje o statusu RVI ili civilne žrtve rata;
4. Za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja;
5. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: ovjerena preslika rodnog lista djeteta;
6. Za dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list.

 

O upisu djece s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis na osnovu dokumentacije i procjene o psihofizičkom statusu djeteta i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Ustanova može ponuditi. U tu svrhu roditelji/skrbnici dužni su dostaviti i:

– za dijete sa teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka;
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba,
– za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama: preporuka Centra za socijalni rad.

Svi roditelji čija se djeca upisuju u vrtićke programe imaju obvezu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta, koje između ostalog sadrži informacije o redovitosti cijepljenja. Liječničko uvjerenje roditelji će biti dužni dostaviti u mjesecu rujnu 2021. godine, nakon što ih na to obveže Ustanova.

III. Prednost za upis u redovite programe

Nakon što se upisna mjesta popune sa liste djece za koju je izvršena najava produžetka boravka u vrtiću, ukoliko Ustanova ne može da zadovolji sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada , prednost pri upisu sljedećim redoslijedom imat će:

1. dijete bez roditelja, odnosno bez roditeljskog staranja,
2. dijete samohranog zaposlenog roditelja,
3. dijete roditelja RVI ili civilne žrtve rata,
4. dijete kome su oba roditelja zaposlena,
5. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
6. dijete iz obitelji sa troje ili više malodobne djece.

U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po javnom pozivu u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta Ustanove, prednost imaju prijave koje su podnesene ranije, a nakon zadovoljenja kriterija (gore navedenog). Navedeni kriteriji međusobno se ne zbrajaju niti boduju.

IV. Objava rezultata upisa

Povjerenstvo za prijem djece objavit će rezultate upisa najkasnije u roku od 7 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis, te ga objaviti na oglasnim pločama u svim organizacionim jedinicama Ustanove. Roditelj/staratelj djeteta, nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Ustanove u roku od 7 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

V. Upis i potpisivanje Ugovora.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja koji roditelj/staratelj sklapa sa Ustanovom. Dijete je upisano u vrtić danom potpisivanja Ugovora sa Ustanovom. Roditelj/staratelj djeteta koje se upisuje prvi put u vrtić obvezan je doći u ravnateljstvo Ustanove na potpisivanje Ugovora.

Raspored potpisivanja Ugovora je sljedeći:

Dječji vrtić Čapljina od 05. do 09. srpnja 2021. godine (od 07,30 do 11,30 sati)

Ukoliko roditelji/staratelji ne pristupe potpisivanju Ugovora smatrat će se da su odustali od prijave za upis djeteta u vrtić.

 

Back to top
Skip to content