Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poništava se dio javnog natječaja

Poništava se dio javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čapljina usmenim javnim nadmetanjem.

poništavanje natječaja za prodaju nekretnina 21

Back to top
Skip to content