Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Danas, s početkom u 10:00 sati u Gradskoj dvorani (zgrada MUP-a) u Čapljini održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Čapljina.
Većinom glasova Gradskog vijećnika usvojene su sljedeće točke dnevnog reda:

1. Izvod iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice GVČ,
2. Izvod iz zapisnika sa izvanredne (2) sjednice GVČ,
3. Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čapljine u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,
4. Imenovanje pregovaračkog tima Gradske ljekarne Čapljina
5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana „ADA-BAD“ (sa prilozima na DVD),
6. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana stambeno-poslovne zone „DUHANSKA“ u Čapljini (s prilozima na DVD),
7. Prijedlog odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Čapljina,
8. Prijedlog odluke o načinu određivanja prosječne građevinske cijene za m² korisne stambene površine na području Grada Čapljina,
9. Izvješće o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta- donošenje odluke o izboru ponuditelja,
10. Izvješće o provedenoj proceduri i davanje suglasnosti na prijedlog ugovora o zakupu krovišta Gradske sportske dvorane u Čapljini,
11. Akcijski plan prevencije maloljetničke delikvencije i primjene alternativnih mjera u Gradu Čapljina 2020-2022 (na DVD),
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina“ d.o.o. Čapljina,
13. Potvrđivanje imenovanja Gradskog javnog pravobranitelja u Čapljini,
14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnih natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Čapljina,
15. Razrješenje člana i imenovanje V.D. člana Upravnog vijeća Gradske ljekarne Čapljina,
16. Imenovanje člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Osnovne škole Čapljina,
17. Prethodna suglasnost za imenovanje ravnatelja Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina“ d.o.o. Čapljina ( i razrješenje ravnatelja zbog odlaska u mirovinu),
18. Suglasnost za imenovanje ravnateljice Ustanove za kulturu „Knjižnica i kino Čapljina“,
19. Davanje suglasnosti na Pravilnik o radu s unutarnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
20. Davanje suglasnosti na visinu osnovice za obračun plaća i visinu satnice za obračun plaća djelatnicima Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići“,
21. Prijedlog za reguliranje ranije izvršenih dodjela građevinskog zemljišta,
22. Odluka o izmjeni odluke o interventnim mjerama pomoći gospodarstvu na području grada Čapljine zbog epidemije korona virusa (COVID-19).

Back to top