Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći

Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2021.godinu.

Predmet Javnog poziva o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenog pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2021. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je pružanje pomoći na povoljnim kreditnim osnovama u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije. Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2021. godinu, Odluke Upravnog odbora o raspodjeli sredstava za 2021. godinu, od 29.2.2020. godine, broj:04-11-822/20, članka 7. Pravilnika o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 18.2.2021.godine broj:04-02-40/21, i sukladno s Odlukom o raspisivanju Javnog poziva od 18.2.2021.godine broj:04-11-41/21, objavljuje Javni poziv za dodjelu kredita za stambenu izgradnju u iznosu od 2.000.000,00 KM za 2021. godinu, sukladno planiranim sredstvima Financijskog plana za tu namjenu.

JAVNI POZIV ZA 2021. (bos) >>>

JAVNI POZIV ZA 2021. (hrv) >>>

Zahtjev za kredit 2021 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2021 (hrv) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (bos) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (hrv) >>>

Back to top
Skip to content