Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za potporu nevladinim organizacijama

Na temeljučlanka 11. Odluke o izvršenju proračuna grada Čapljine za 2021. godinu (Narodni list grada Čapljine, broj: 4/2019) objavljuje se

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE SUFINANCIRANJA PROJEKTA I /ILI MANIFESTACIJA/DOGAĐAJA/GRANT
-POTPORA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2021. GODINU

Pravo sudjelovanja

Na javni poziv mogu se prijaviti nevladine organizacije koji se bave djelatnostima ili nude projekte iz sljedećih područja:

• afirmiranje stvaralaštva mladih;
• projekti, sudjelovanje ili organiziranje manifestacija iz područja znanstveno-kongresnih i istraživačkih djelatnosti;
• njegovanje vjerskih, tradicijsko-kulturnih i športskih vrijednosti;
• potpora projektima iz područja socijalne skrbi i zdravstva;
• potpora programima/projektima u školstvu;
• potpora projektima iz područja turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša;
• potpora projektima iz drugih područja od općega interesa.

Potrebna dokumentacija:

• Popunjen prijavni obrazac;
• Aktualni izvod iz registra (ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva);
• Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
• Potvrda od banke o transakcijskom broju računa u kojem se vidi da račun nije blokiran (ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva).

Sredstva će biti dodijeljena temeljem sljedećih kriterija:

• značaj djelatnosti/projekta za javnost;
• doprinos djelatnosti/projekta kvaliteti života i usluge;
• doprinos djelatnosti/projekta poboljšavanju stanja zdravstva i socijalne skrbi;
• doprinos unapređenju u školstvu;
• doprinos razvitku i poboljšavanju kvaliteta turističko-ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti zaštite okoliša;
• projekti iz drugih područja značajnih za općedruštveni razvitak.

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu u zgradi Gradske uprave, u uredu broj 23 ili na web stranici Grada Čapljine https://capljina.ba/
Popunjenu prijavu sa ostalom traženom dokumentacijom, s obveznom naznakom „Za Javni poziv“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Gradska uprava Čapljina
Trg kralja Tomislava, 88 300 Čapljina

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 05.ožujka 2021. godine.

Back to top
Skip to content