Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Održana Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Čapljina

Na Izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Čapljina usvojen je Proračun za 2021. godinu u iznosu od 18.377.050,00 KM.

Prema Prijedlogu proračuna koji su usvojili vijećnici, planira se ostvarenje rashoda u iznosu od 13.154.230,00 kapitalnih izdataka u iznosu od 5.150.700,00 KM, proračunska rezerva 72.120,00 KM, odnosno ukupno 18.377.050,00 KM, koliko iznosi i visina prihoda i primitaka planiranih u 2021.-oj godini.

Kad se Proračun pregleda kroz stavke prihoda, Gradska uprava planira kroz porezne prihode utržiti 4.958.500,00 KM, kroz neporezne prihode 9.708.550,00 KM, iz tekuće potpore 2.055.000,00 KM, kapitalnih transfera 1.655.000,00 KM.

Kada su u pitanju rashodi, na plaće i naknade će se potrošiti 3.960.300,00 KM, na doprinose poslodavaca 380.270,00 KM, na izdatke za materijal i usluge 2.834.160,00 KM, tekuće transfere 5.824.500,00 KM, kapitalne transfere 70.000,00 KM, te na izdatke za kamate 85.000,00 KM.

Kapitalni izdaci planirani u 2021. godini u iznosu od 5.150.700,00 KM odnose se na vanjsku rasvjetu i trotoare (600.000,00 KM), prometnice – Infrastruktura GZZ (300.000,00 KM), nasip GP (1.000.000,00 KM), višićka kazeta (320.000,00 KM), opremu (263.700,00 KM), studije izvedbe i projektne dokumentacije (537.000,00 KM), rekonstrukciju krova ŠC i stadiona Tasovčići (230.000,00 KM), investicijsko održavanje (600.000,00 KM), učešće u dionicama RTV HB (130.000,00 KM), otplatu domaćim financijskim institucijama (150.000,00 KM) i otplatu duga po izdanim jamstvima (970.000,00 KM).

Proračunska rezerva planirana je u iznosu od 72.120,00 KM.

Osim usvajanja Proračuna za 2012. godinu, Vijećnici Gradskog vijeća Čapljina danas su usvojili i Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna grada Čapljine u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2020. godine i od 01. 01. do 30. 09. 2020. godine, te prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Čapljine za 2020. godinu.

 

Back to top
Skip to content