Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Općinski sud u Čapljini najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Gabela, Ravno, Cmići, Aladinići, po novom premjeru, da to svoje pravo prijave podneskom u dva primjerka u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči Općinskog suda u Čapljini, oglasnoj ploči Zemljišno knjižnog ureda suda, u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u BiH i da podnesu dokaze za to nadležnom Zembišno knjižnom uredu Općinskog suda u Čapljini.

Općinski sud u Čapljini najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za Katastarske Općine Gabela, Ravno, Crnići i Aladinići.

 

 

Back to top
Skip to content