Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rang lista odobrenih kandidata za dodjelu sredstava za poticanje poljoprivredne sjetve

Na temelju Javnog poziva općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine za poticanje proljetne sjetve raspisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i potpisanog Sporazuma o realizaciji programa poticanja proljetne sjetve između Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Grada Čapljine nakon pristiglih prijava stručna komisija za odabir kandidata je utvrdila Rang listu odobrenih kandidata za dodjelu sredstava koju donosimo u nastavku.

RANG LISTA ODABRANIH KANDIDATA.

Odabranim kandidatima poticajna sredstva će se uplatiti na žiroračun kojeg su dostavili u dokumentaciji traženoj po Javnom pozivu.

Back to top
Skip to content